Εκτύπωση

Περιγραφή

Aluminium front panel of 8 mm and complete steel chassis of 1,5 mm;
Fully symmetrical stages with discrete components;
Double pair of MOS-FET transistors per channel on outputs;
2 Torroïdal transformers, double-mono configuration;
Possibility of mono bridge;
Αποστολή / Χρέωση
Καινούργιο

Επικοινωνία

Aristomenis Georgiadis
6948787510
12132
Αθηνα
e-mail: aristomenisgeorgiadis@gmail.com
Atoll AM200SE (AM-200-SE) Power amplifier stereo 120W